วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้, นายสวัสดิ์ แสงขัน, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของ สพป.อุดรธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี