วันอังคารที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 การประชุมทางไกล (Teleconference) ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  นายพรชัย  โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภชัย  ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมหมี่ขิด  สพป.อุดรธานี เขต 1