วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รองผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี เยี่ยมศูนย์โควิด-19 อุดร1

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายสวัสดิ์ แสงขัน, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด และศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.อุดรธานี เขต 1 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอดจนติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี