วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (CEO UDN1)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (CEO UDN1) พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้, นายสวัสดิ์ แสงขัน, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของ สพป.อุดรธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี