วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

วันจันทร์ที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15.00 น.  นายพรชัย  โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอแนวคิดการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1