วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุม CEO ครั้งที่ 7/2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (CEO UDN1) ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ และ นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เพื่อติดตามและประเมินผลภารกิจของแต่ละกลุ่มในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งร่วมวางแผนการบริหารงานในทุกมิติและมอบหมายภารกิจแก่ผู้ที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้นโยบาย “เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1” ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1ได้วางแนวทางในการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี