รายงานผลการประชุมปฏิบัติการบูรณาการนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รายงานผลการประชุมปฏิบัติการบูรณาการนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(ข่าวโฮมเคเบิล)