นายเดือน  ทองกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1

ระเบีบย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการกลุ่มอำนวยการ

รายงานผลการประชุมปฏิบัติการบูรณาการนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมเด่น

ข่าวความเคลื่อนไหว